TravelGuide.cz13283 zařízení 3112 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Hrad Cheb

GPS: 50°4'52.385", 12°21'57.1"

Jedna z nejstarších a nejvzácnějších památek Čech. Byl založen ve 12. století bavorským rodem Vohburgů, kteří byli tehdejšími majiteli dříve slovanského Chebska. Po r. 1265 byl hrad začleněn do městského opevnění a ztrácel samostatnou strážní úlohu. Po vyplenění francouzskými vojsky hrad postupně chátral až do dnešní podoby.

Fotografie:

Chebský hrad Z hlediska hradní architektury je chebský hrad jediným reprezentantem honosné císařské falce na našem území. Původní objekt nechal v závěru 12. století přebudovat v reprezentativní falc římský císař Friedrich I. Barbarossa z rodu Štaufů. Po roce 1652 se hrad dočkal velkorysé přestavby v barokní citadelu. Vedle paláce, obranné Černé věže a barokních kasemat se největšímu zájmu návštěvníků právem těší románsko-gotická kaple sv. Erharda a Uršuly. Do vnitřního areálu hradu patří rovněž tzv. Kuchelhaus, původně hospodářská budova, která se 25. února 1634 stala dějištěm krvavé hostiny, během níž byli povražděni poslední věrní důstojníci sesazeného císařského generalissima Albrechta z Valdštejna. V prostorách kasemat se nachází archeologická expozice věnovaná raným dějinám města. V expozici kamnářství si lze prohlédnout impozantní "Chebská kamna" akademického sochaře Willyho Russe z let 1941-1942.

V oblasti do 30 km jsem nalezl 34 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty