TravelGuide.cz13279 zařízení 3112 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Hrad Karlštejn

Nejnavštěvovanější hrad České republiky nechal vybudovat Karel IV. v polovině 14. století k zabezpečení říšských korunovačních klenotů a sbírky svatých ostatků. Dominantou hradu je 60 m vysoká Velká věž s kaplí sv. Kříže, jejíž zdi a strop jsou vykládány polodrahokamy a zdobí je kolekce 130 deskových gotických obrazů Mistra Theodorika. Dva prohlídkové okruhy zahrnují kromě kaple historické interiéry Císařského paláce s hodovní síní, audienční síní a ložnicí krále, hradní pokladnici a klenotnici, kostel Panny Marie, kapli sv. Kateřiny, lapidárium a obrazárnu,

Fotografie:

Hrad Karlštejn založený v roce 1348 zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži. Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let. Stavebně byl hrad po roce 1480 upraven pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16. století potom renesančně. Při poslední stavební úpravě z konce 19. století, vedené arch. Josefem Mockerem v duchu purismu, hrad získal dnešní vzhled. Velmi působivé je zachované původní stupňovité uspořádání jednotlivých hradních budov. Od nejníže položených provozních částí Předhradí, Studniční věže a Purkrabského paláce stavba pokračuje majestátním pětipodlažním Císařským palácem a nad ním stojící Mariánskou věží. Na nevyšším místě skalního ostrohu stavba hradu vrcholí monumentální, 60 m vysokou Velkou věží a systémem mohutného opevnění.

V oblasti do 30 km jsem nalezl 183 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty