TravelGuide.cz13285 zařízení 3111 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Hrad Švihov

Důmyslně vystavěný vodní hrad, na jehož stavbě se podílel i B. Ried, patří k nejmladším českým hradům. Opevnění hradu bylo zničeno po třicetileté válce a část hradu byla přeměněna na sýpky. V 19. stol. byl opuštěn a chátral. Od roku 1950 je postupně opravován a zpřístupněn veřejnosti.


Text: © http://cestujme.cz/

Fotografie:

Švihov (aneb jak obilí zachránilo kus historie)

Na nedobytnou pevnost při řece Úhlavě jsou Západočeši po právu hrdí. Švihov, nacházející se asi pětadvacet kilometrů na jih od Plzně, je nejzachovalejší a zároveň největší vodní hrad v Čechách. Za jeho autenticitu svým způsobem vděčíme obilí. Od 17. století do konce druhé světové války byla totiž stavba využívána jako sýpka. A jak je známo, hospodářské budovy nepotřebují sofistikované zásahy věhlasných architektů. Díky tomu se Švihov zachoval tak, jak vypadal v době své největší slávy – tedy na přelomu 15. a 16. století. Jedná se o „poslední skutečný“ hrad u nás. Po něm už se stavěly jen zámky.

Jak Půta postavil Švihov a zmizel v pekle

Historie Švihova sahá do 14. století. Tehdy Rýzmberkové vystavěli při řece Úhlavě městečko s tvrzí, opevněnou vodními příkopy. Snaha o nedobytnost tu jistě byla, nicméně na vychytralé husity to nestačilo. Za obléhání prokopali valy, vypustili vodu z příkopů a hrad dobyli. Teprve když Švihov získal Půta z Rýzmberka, začaly se psát dějiny skutečně nedobytného Švihova. Hrad byl chráněn důmyslným zařízením schopným v mžiku zaplavit okolí vodou (a to včetně vnitřního nádvoří). Bohudík/žel to nikdy nebylo potřeba.

Půta byl ve své době jedním z nejbohatších a nejvlivnějších mužů v zemi. Nicméně podle pověstí měl srdce z kamene. Povídá se, že jednou nezaplatil řemeslníkům za práci a aby se jich zbavil, sezval je na hostinu do dřevěné stodoly, kterou pak podpálil. Podle jiného příběhu Půta zakázal sňatek svých poddaných a když se nebohá dívka šla za svou lásku přimlouvat k pánově ženě, rozlítil se natolik, že je chtěl obě nechat zazdít. Není divu, že za své skutky pyká v pekle a jeho duch navždy bloudí po švihovských hradbách. Temná duše, jež se zjevuje v ohnivých plamenech, prý nikdy nedojde klidu.

Jak se stal Švihov národní památkou

Než byl Švihov roku 2002 prohlášen za národní kulturní památku, prošel trnitou historií. Stavba hradu Po třicetileté válce se vodní pevnost stala (ostatně jako mnoho dalších hradů) trnem v oku Ferdinandovi III. Preventivně, aby se snad hrad nestal centrem proticísařského odporu, byla zbourána část opevnění. K původně plánované úplné demolici naštěstí nedošlo; velkou měrou se o to zasloužil historik Bohuslav Balbín.

V průběhu 18. století Švihov ztratil funkci honosného sídla a šlechtu vystřídalo zmíněné obilí. Teprve po konfiskaci se hradu opět dostalo pozornosti. Od 50. let minulého století zde probíhá rekonstrukce a památka je přístupná veřejnosti. První prohlídkový okruh vás provede úžasnými síněmi a sály, při druhém okruhu se podíváte i do černé kuchyně a sklepení. Kromě prohlídek se na Švihově konají svatby a kulturní akce. Přijměte pozvání…


Text: © Michaela „Mysha“ Košťálová (www.myshaweb.cz)

V oblasti do 30 km jsem nalezl 32 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty