TravelGuide.cz13285 zařízení 3111 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Hrad Zvíkov

Poloha vysoko na skále s jedinou přístupovou cestou po padacím mostě odedávna zajišťovala gotickému královskému hradu dobrou obranyschopnost. Dnes paty Zvíkova omývají vody Orlické přehrady, přesto představuje jednu z nejlépe dochovaných ukázek královského hradu doby posledních Přemyslovců. Půvabné nádvoří s ambity a arkádami doplňují náznakově instalované interiéry, přístupná je i vyhlídková věž, středověké sklepení a kaple sv. Václava s nástěnnými malbami z konce 15. století, která patří k nejkrásnějším raně gotickým interiérům České republiky.

Fotografie:

V oblasti do 30 km jsem nalezl 25 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty