TravelGuide.cz13285 zařízení 3112 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Přehrada Seč

GPS: 49°50'0.24", 15°39'2.52"

Údolní nádrž na řece Chrudimce, rekreační oblast východních Čech, pláže, půjčovna lodiček a šlapadel, poblíž zřícenina hradu Oheb. Technická rarita – 854 m dlouhý úsek dřevěného povrchového potrubí, které přivádí vodu z přehrady k hydroelektrárně.

Fotografie:

Přehradní hráz je gravitační oblouková, zděná z lomového kamene. Jako materiál byla použita libkovská žula. Spodní výpustě jsou dvě ocelové roury o průměru 800 mm s kapacitou 9,5 m3.s-1 a dvě o průměru 1500 mm s kapacitou 32,0 m3.s-1 při hladině vody v nádrži na kótě 488,61 m n.m. Uzavírána jsou klínovými šoupátky na straně vzdušní a stavidlem na straně návodní. Pohon všech uzávěrů je elektrický.K převádění povodňových průtoků slouží boční přeliv o délce 65,00 m a kapacitě 171 m3.s-1 při paprsku 1,50 m. Vodárenské odběrné roury 2 x o průměru 500 mm jsou spojeny v jedno přívodní potrubí v šachtě, umístěné po pravé straně vývaru pod hrází. V letech 1941-1946 byla k vodnímu dílu přistavěna energetická část. Trubní přivaděč na vodní elektrárnu o průměru 2000 mm a celkové délky 1280 m je veden ze samostatného manipulačního objektu pod levou stranou hráze a končí ve vyrovnávací komoře. Z celkové délky připadá na ocelové potrubí 48,4 m, železobetonové 377,3 m a dřevěné 854,3 m. Dřevěné potrubí je provedeno z dýh 8 cm silných, stažených ocelovými prutovými obručemi. Důvodem k použití dřeva byla předpokládaná neúnosnost podloží. Potrubí je uzavíráno na vzdušné straně rychlouzávěrem a stavidlem v komoře na straně návodní. Kapacita potrubí je 10,0 m3.s-1. Vyrovnávací komora na přiváděcím potrubí k vodní elektrárně má vnitřní výšku 36,8 m a průměr 10,0 m do výše 14,0 m, odkud po 1,0 m přechází na průměr 10,60 m. Je vybudována z betonového zdiva s cihelným obkladem o tloušťce stěn 0,5 až 0,8 m. Z vyrovnávací komory pokračuje ocelové tlačné potrubí 55,20 m dlouhé o průměru 1400 - 1800 mm. Špičková vodní elektrárna je 1,2 km pod přehradou na levém břehu Chrudimky. Má jednu Francisovu turbinu o hltnosti 10,0 m3.s-1 a využívá spád 36,6 m; instalovaný výkon je 3260 kW. Pro tlumení nevyrovnaných odtoků z vodní elektrárny a pro jejich rovnoměrné vypouštění do dolní trati řeky byla na Chrudimce nad mlýnem Padrty vybudována vyrovnávací nádrž.

V oblasti do 30 km jsem nalezl 12 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty