TravelGuide.cz13285 zařízení 3112 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Jihočeské muzeum

Stálé expozice jednoho z našich nejstarších regionálních muzeí dokumentují přírodu, kulturu a život lidí jihočeského regionu.

Fotografie:

Patří k nejvýznamnějším kulturním institucím na jihu Čech. První muzejní sbírky byly zpřístupněny veřejnosti na jaře roku 1877 v domě U tří korun vedle městské radnice. Četné dary místních občanů i krajanů v cizině podnítily výstavbu nové účelové muzejní budovy. Monumentální objekt vybudovaný v letech 1899-1901 v historizujícím novorenesančním slohu byl otevřen veřejnosti v roce 1903. V současné době je Jihočeské muzeum krajským regionálním muzeem s orientací na přírodní a společenské vědy. Kromě stálých expozic přírody, pravěku a středověku, pořádá muzeum každoročně řadu krátkodobých tematických výstav, uskutečňuje přednášky a další kulturně vzdělávací programy a poskytuje odborné služby.

V oblasti do 30 km jsem nalezl 79 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty