TravelGuide.cz13279 zařízení 3112 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Masarykovo muzeum v Hodoníně

GPS: 48°50'47.904", 17°7'38.248"

Masarykovo muzeum v Hodoníně sídlí v barokním zámečku, v němž je umístěna stálá expozice s názvem "T. G. Masaryk a rosný kraj". Zajímavá expozice slouží také školám jako doplněk dějepisné výuky. Kromě ní jsou pro návštěvníky připravovány krátkodobé výstavy ve výstavních síních na zámečku a v budově na Národní třídě.

Otevřeno:

listopad - březen:
po - pá: 8 - 12, 13 - 16,30
ne: 13 - 18
duben - říjen:
út - pá: 8 - 12, 13 - 16,30
so - ne: 13 - 18

Fotografie:

První pokusy o založení zdejšího muzea spadají do počátků devadesátých let 19. století, doby sílícího proudu rostoucího českého národního uvědomování. V jeho důsledku se v Hodoníně v roce 1892 konala Jubilejní národopisná, umělecká a hospodářská výstava, velmi významným podnětem se stala Národopisná výstava českoslovanská v Praze roku 1895. V roce 1903 vstoupila svou činností do širšího povědomí Společnost Slovenského muzea v Hodoníně, jejíž aktivity však přerušila první světová válka. K obnovení muzejní činnosti došlo až v nově vzniklé Československé republice. Krajinská výstava uspořádaná v roce 1922 vytvořila základy pro vznik Spolku Masarykova muzea, jeho stanovy byly zveřejněny v roce 1923. V hlavních rysech zůstala zachována dřívější náplň muzea, tj. výzkum a dokumentace života obyvatel moravsko-slovenského pomezí. Zároveň došlo k rozšíření činnosti o propagaci života a díla nejslavnějšího hodonínského rodáka T. G. Masaryka a také o historii československých legií. ....................

V oblasti do 30 km jsem nalezl 59 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty