TravelGuide.cz13285 zařízení 3112 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Technické muzeum Brno

GPS: 49°13'46.805", 16°34'52.882"

Muzeum vzniklé z pobočky pražského Národního technického muzea se specializuje na dokumentování vývoje techniky na Moravě.

Jako muzeum plní funkci ■sbírkotvornou ■vědeckou ■kulturní ■osvětovou ■metodickou především na území Moravy a Slezska, u některých oborů je jeho působnost celostátní. ■Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních ■Pořádá konference a přednášky ■Rozvíjí ediční činost ■Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží ■Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti ■Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy ■Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací ■Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování ■Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku ■Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním ■Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB

V oblasti do 30 km jsem nalezl 43 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty