TravelGuide.cz13279 zařízení 3112 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Benediktinský klášter s kostelem sv. Petra a Pavla v Rajhradě

GPS: 49°5'17.47", 16°37'12.536"

Nejstarší klášter na Moravě oficiálně založil kníže Břetislav kolem roku 1045, ale podle legendy možná vznikl už v době cyrilometodějské mise. rajhrad byl odedávna proslulým střediskem vzdělanosti; z klášterní obrazárny například pocházejí gotické pašijové obrazy Mistra rajhradského oltáře, uchované v galeriích v Praze a Brně. Klášterní areál byl postaven v první polovině 18. století podle projektu známého barokního architekta j. B. Santiniho. V části kláštera sídlí Památník písemnictví na Moravě, expozice Muzea Brněnska.

Fotografie:

založená Městem Rajhrad v březnu 1995. Podle zákona 227/1997 Sb. je dnem 19. 3. 1998 zapsaná u Krajského soudu v Brně pod č. N 4 v nadačním rejstříku. Nese název podle řeholního programu benediktinů - modli se a pracuj. Jejím posláním je:záchrana a využití nemovité kulturní památky - Benediktinského kláštera, zdejšího barokního skvostu, který je nejstarším klášterem na Moravě, přestavěným podle posledního projektu slavného architekta J. B. Santiniho-Aichla, dalším úkolem byla záchrana kulturní památky - Knihovního fondu a mobiliáře klášterní knihovny. Ta je v současné době již uskutečněna. Nadace úzce spolupracuje s vlastníkem - Benediktinským opatstvím - a spolu s Městem Rajhrad pomáhá získávat prostředky pro realizaci oprav. Působí pouze dobrovolným úsilím svých členů bez nároků na jakoukoliv odměnu a nemá žádné zaměstnance. Část finančního zajištění obnovy tohoto objektu je poskytována ze státního rozpočtu a nyní i z rozpočtu JmK. Účelové dotace získávané z fondu obnovy kulturních památek sloužily k postupnému zabezpečování statiky a oprav budov a byly poskytovány i na obnovu knihovny. Dokončení rekonstrukce objektu je však "během na dlouhou trať". Odhad na celkovou rekonstrukci je nejméně 1 miliarda Kč. Nadace se snaží podporovat poskytování státních dotací. Participovala též na získání prostředků v rámci projektu „Benediktinské opatství Rajhrad, Památník písemnictví na Moravě, výstavní prostory 2. NP - severní křídlo", který byl spolufinancován z Finančních mechanismů Norského království EHP/Norsko. Spolupracuje při organizování účelného postupu oprav tohoto barokního skvostu a získává další peníze od různých dárců. Jsou jimi nejen právnické osoby, ale i řada soukromých dárců, jejichž příspěvky nejsou zanedbatelné. Veškeré získané finanční dary, které nadace od sponzorů i drobných dárců získává, jsou používány výhradně pro účely záchrany objektu kláštera. V době od roku 1995 tak získala více než 8,5 milionu Kč, které byly průběžně dle potřeby předávány Benediktinskému opatství. Věříme, že společným úsilím dosáhneme postupné obnovy objektu.

V oblasti do 30 km jsem nalezl 50 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty