TravelGuide.cz13285 zařízení 3112 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Klášter Osek

  • Typ zajímavosti: Sakrální památky a poutní místa Sakrální památky a poutní místa
  • Adresa: Rooseveltova 1, 417 05 Osek
  • Telefon: +420 417 822 138, 736 417 642
  • Web: www.osek.cz
  • E-mail: itc@osek.cz

GPS: 50°37'13.8", 13°41'44.16"

Rozsáhlý areál cisterciáckého kláštera vznikal od dob kolonizace pustého území na česko-německém pohraničí od 12. století až po jeho nejslavnější éru v období baroka. Tehdy se jeho důležitou součástí stal také hospodářský dvůr a soubor zahrad s cennou sochařskou výzdobou. Prohlídkový okruh zahrnuje klášterní kostel Panny Marie s freskami V. V. Rainera, křížovou chodbu a starý konvent s raně gotickou kapitulní síní.

Fotografie:

V oblasti do 30 km jsem nalezl 28 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty