TravelGuide.cz13285 zařízení 3111 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Klášter premonstrátů v Želivi

  • Typ zajímavosti: Sakrální památky a poutní místa Sakrální památky a poutní místa
  • Adresa: 394 44 Želiv 122
  • Telefon: +420 565 581 193
  • Web: www.zeliv.cz
  • E-mail: opatstvi@zeliv.cz

GPS: 49°31'43.219", 15°12'56.758"

Premonstrátský klášter byl založen spolu s klášterním kostelem Nanebevzetí Panny Marie v první polovině 12. století. Z řad zdejších mnichů vyšel i známý husitský kazatel Jan Želivský. Během 17. a 18. století, kdy se klášter opět stal duchovním, hospodářským i kulturním centrem regionu, byl konvent obnoven ve stylu barokní gotiky J. B. Santinim. Řeholní komunita se do části kláštera vrátila v roce 1991. Veřejnosti je přístupný chrám, křížová chodba, refektář s bohatou štukovou i malířskou výzdobou, kapitulní síň, knihovní sál a další interiéry.

Fotografie:

Náš klášter se nachází v srdci Vysočiny. Toto „Údolí štěstí“ navštívilo mnoho významných osobností minulosti i současnosti. Pravidelně sem v minulosti jezdil Mikoláš Aleš, nebo Josef Čapek. Malíř Aleš v jednom svém dopise ze Želiva napsal: "Jak je zde krásně! Škoda, že tu všichni nemůžete býti!"Jeho dcera svým známým pro změnu napsala: "Tatínek tak rád vzpomínal na svůj pobyt v želivském klášteře, kde se zdržal asi 14 dní a požíval tam nejpřátelštější, upřímné pohostinství od všech pánů."Kroniky zaznamenaly aj svědectví majstra Josefa Čapka: "Do Želiva se budu vracet."Pokojnou atmosféru a krásu našeho kláštera měl možnost poznat i prezident České republiky Václav Klaus s chotí, bývalý prezident Slovenské republiky Michal Kováč a mnozí další politici a umělci, mezi jinými Jiřina Jirásková, Václav Vydra, Jana Boušková, Milka Zimková, Josef Golonka...Želiv si zamilovala rovněž naše vzácná známá, paní Naďa Urbánková. Na její švestkové knedlíčky a zlaté ruce vzpomínáme v klášteře dodnes. Věřím, že nás poctíte svojí osobní návštěvou, abyste mohli obdivovat krásy našeho starobylého kláštera. Při své cestě Vysočinou můžete využít rovněž ubytovacího zařízení, které se nachází v areálu našeho kláštera, strávit zde několik dní a obdivovat tak i přírodní krásy nacházející se v jeho blízkosti.Klášter je také místem duchovních cvičení. Můžete si vybrat a strávit několik dní v společnosti našich spolubratří- Miloslava Fialy, Maxe Kašparů, Jáchyma Šimka, nebo bratra Šavla."Ten kdo má v srdci Boha, se ničím nezneklidňuje", hovoříval náš svatý zakladatel Norbert. Přijďte do Želiva a objevte a odneste si od nás kus Božího pokoje.

V oblasti do 30 km jsem nalezl 7 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty