TravelGuide.cz13285 zařízení 3112 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

  • Typ zajímavosti: Sakrální památky a poutní místa Sakrální památky a poutní místa
  • Adresa: Náměstí Jana Pavla II., 500 01 Hradec Králové
  • Telefon: +420 495 511 353
  • Web: www.diecezehk.cz
  • E-mail: biskupstvi@bihk.cz

Barokní kostel nanebevzetí Panny marie byl vystavěn jezuity v letech 1654-1666 podle plánů italského stavitele Carlo Luraga. V roce 1762 byl značně poškozen požárem. Z původní výzdoby se zachovaly pouze fresky v kapli sv. Ignáce a obraz Glorifikace sv. Ignáce z Loyoly od Petra Brandla (kolem r. 1730). Oltářní obraz Nanebevzetí panny Marie od Kristiána Noldingera a ostatní výzdoba vznikla až po roce 1765. V kostele jsou vzácné, nejstarší varhany v Hardci Králové - dvoumanuálový barokní nástroj z roku 1765, postavený kralickým varhanářem Josefem Streusselem (1732-17776). Věže kostela vyly postaveny teprve roku 1857, interiér mnohokrát přestavován, nejvýrazněji na začátku 20. století a v letech 1941 - 1945.

V oblasti do 30 km jsem nalezl 20 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty