TravelGuide.cz13285 zařízení 3111 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Stará Boleslav

GPS: 50°12'1.44", 14°40'51.96"

Město proslavila pro Čechy významná historická událost - zavraždění knížete Václava jeho bratrem Boleslavem u vchodu do kostela. Zdivo původní svatyně se uchovalo v kostele sv. Václava, výjev bratrovraždy je vyobrazen ve Vrábské kpli tohoto chrámu. Kníže Václav se po svém svatořečení stal hlavním patronem českého národa a morální posilou ve zlých dobách. Stojí tu též kostel sv. Klimenta s cennou románskou freskovou výzdobou, v potním barokním chrámu Nanebevzetí Panny Marie je umístěn zlatý mariánský reliéf, jinak též palladium - symbol ochrany a záštity - české země.

Fotografie:

V oblasti do 30 km jsem nalezl 202 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty