TravelGuide.cz13285 zařízení 3111 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Svatý Hostýn

  • Typ zajímavosti: Sakrální památky a poutní místa Sakrální památky a poutní místa
  • Adresa: Svatý Hostýn 115, 76861 Bystřice p. Host.
  • Telefon: +420 573 381 693
  • Web: www.hostyn.cz
  • E-mail: matice@hostyn.cz

GPS: 49°22'32.711", 17°42'5.983"

Hora Hostýn s kostelem Nanebevzetí Panny Marie je jedním z dvou nejvýznamnějších moravských poutních míst. Podle tradice kapli na tomto místě nechali postavit sv. Cyril a Metoděj v 9. století. Mariánská tradice Hostýna sahá do období po mongolském vpádu. Podle tradice Mongolové odtáhli z našeho území právě s pomocí Panny Marie.

Fotografie:

V roce 2012 uplyne 100 let od korunovační slavnosti, kterou věřící z Moravy, Slezska, ale i z Čech vyjádřili svou vděčnost a úctu vítězné ochránkyni Moravy - Panně Marii na Svatém Hostýně. V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1912 byla milostná socha Panny Marie s Ježíškem ozdobena vzácnými korunkami zhotovenými předními českými umělci ze zlata a drahých kamenů.Historie korunování významným mariánských obrazů a soch Poprvé ozdobil obraz Panny Marie v Římě zlatou a diamanty posázenou korunou papež Řehoř III. v roce 732, později sám prohlášený za svatého. Chtěl tak světu viditelně připomenout, že Maria má v Božím království místo nejpřednější, po boku svého Syna. V našich zemích jsou známé korunovace obrazů a soch Panny Marie v době barokní - v 18. století: na Svaté Hoře u Příbramě, na Svatém Kopečku u Olomouce a v Brně u sv. Tomáše. Korunovace na Svatém Hostýně patří však k nejpozoruhodnějším náboženským událostem 20. století uchovaným v paměti statisíců dnes již nežijících účastníků.

V oblasti do 30 km jsem nalezl 28 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty