TravelGuide.cz13272 zařízení 3112 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Český kras

GPS: 49°53'50.55", 14°6'54.198"

CHKO Český kras rozprostírající se v nadmořské výšce 208 až 499 metrů má rozlohu 128 km2. Krasová oblast rozkládající se mezi Berounem a jihozápadním okrajem Prahy je jednou z částí středočeské kotliny. K největším atrakcím Českého krasu patří Koněpruské jeskyně.

Fotografie:

Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá krajina, která svou mnohotvárností až divokostí některých částí okouzlí srdce každého, alespoň trochu romantického návštěvníka. Vápencový podklad, který zde tvoří převážnou část geologické stavby, je rozryt krasovými kaňony a roklemi, provrtán mnoha jeskyněmi a na svém temeni nese porosty dubových hájů s neobvyklou bohatostí bylinného patra. Kromě krajinářských a estetických hodnot má toto území i značný přírodovědný význam a právě přírodovědci jej začali nazývat Českým krasem. V roce 1972 byla na téměř celém území vyhlášena chráněná krajinná oblast. Na geologické stavbě Českého krasu se z prvohorních útvarů podílí především silur a devon, které jsou zastoupeny hlavně mořskými usazeninami břidlic, vápenců a vápnitých břidlic se světově významnými nálezy zkamenělin a stratigrafickými profily.

V oblasti do 30 km jsem nalezl 105 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty