TravelGuide.cz13272 zařízení 3112 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Město Ústí nad Labem

  • Typ zajímavosti: Významná historická města Významná historická města
  • Adresa: Magistrát města, Velká Hradební 8, Ústí n. L., 401 00
  • Telefon: +420 475 271 700
  • Web: www.usti-nl.cz
  • E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz

GPS: 50°39'37.08", 14°2'16.08"

Již před více než 20 000 lety žili v údolí řeky Bíliny na Ústecku lidé. První písemný doklad o městě Ústí nad Labem pochází z roku 1056 nebo 1057. Ústí nad Labem k nejstarším českým královským městům. Ve 13. století je město obehnáno hradbami a vedle staršího kostela sv.Vojtěcha je postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie. Funkci strážního hradu na Labi převzal za panování krále Jana Lucemburského založený hrad Střekov. Rozvoj a život královského města přerušily husitské války. V 16. století a počátkem 17. století se na Ústecku rozvíjela renesanční kultura. Do života Ústecka zasáhla drastickým způsobem třicetiletá válka. Přelom 18. a 19. století byl nejen věkem osvícenství a nastupující průmyslové revoluce, ale i věkem romantismu. Pro Ústecko tuto dobu symbolizuje například pobyt slavného německého spisovatele Johanna Wolfganga Goetha. Během třicátých let 19. století byly v Ústí nad Labem strženy městské hradby a brány. Město se otevřelo bouřlivému rozvoji dopravy a průmyslu. Vedle cukrovarů, lihovaru, textilní výroby, se symbolem města stala od roku 1856 chemická továrna. Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem byl a stále je motorem hospodářského rozvoje města. V roce 1841 byla zahájena paroplavba na Labi, v roce 1851 byla zprovozněna železnice z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan. Ve druhé polovině 19. století byla postupně vybudována hustá železniční síť, která spojila Ústí nad Labem se všemi významnými centry průmyslu a obchodu. Rozvoj říční dopravy dosáhl svého vrcholu na přelomu 19. a 20. století, kdy se Ústí nad Labem stalo největším přístavem Rakousko-Uherska. Negativní zkušenost s komunistickou vládou vedla většinu obyvatel Ústecka v roce 1989 k protestům a k aktivitám vedoucím ke změně politického systému. Od voleb v roce 1990 se rozvíjí samospráva obcí a měst Ústecka, obnovují se základní struktury občanské společnosti a rozvíjí se příhraniční spolupráce se Saskem v rámci euroregionu Labe. Jedním z významných kroků k posílení významu města Ústí nad Labem a Ústecka bylo založení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v roce 1991. Symbolem současnosti je nový Mariánský most přes řeku Labe, který město Ústí nad Labem dokončilo v roce 1998.

Fotografie:

V oblasti do 30 km jsem nalezl 31 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty