TravelGuide.cz13285 zařízení 3111 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Kaštieľ v Budimíre

GPS: 48°47'43", 21°18'24"

V Budimíre, severne od Košíc, si šľachta dala vybudovať dva kaštiele. Mladší nich označovaný ako Veľký kaštieľ (a) postavili v druhej tretine 18. storočia, keď bol Budimír mestečkom. Patril rodine Ujházyovcov. Je typickou tereziánskou stavbou, dvojpodlažnou blokovou budovou na obdĺžnikovom pôdoryse s tromi traktami. Záhradná fasáda je zakončená trojhranným štítom s plastickým erbom. Pôvab kaštieľa dotvára francúzska záhrada. Určitý čas slúžil kaštieľ ako škola, našťastie mu našli lepšie využitie. V interiéroch s množstvom pôvodných architektonických prvkov je umiestnená muzeálna expozícia historických hodín. Malý kaštieľ (b) v Budimíre je vo svoje podstate neskorogotickou pamiatkou. Je pravdepodobné, že jestvoval už v 15. storočí, aj keď najstaršia písomná zmienka o ňom je až z roku 1561. V druhej polovici 18. storočia dostal rokokovo-klasicistickú fasádu. V nedávnej minulosti slúžil ako knižnica, aj ako vináreň pomenovanú podľa plastiky sv. Floriána v priečelí kaštieľa.

Fotografie:

V oblasti do 30 km jsem nalezl 0 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty