TravelGuide.cz13285 zařízení 3111 turistických tipů v Čechách a na Slovensku

Zaregistrovat nové zařízení

Zoo Praha

GPS: 50°7'2.64", 14°24'20.52"

K nejzajímavějším expozicím areálu, který leží v trojské kotlině severně od centra Prahy, patří pavilon kočkovitých šelem, voliéra pro dravé ptáky, pavilon velkých savců, výběh žiraf, výběh ledních medvědů, pavilon goril a Africký dům. V areálu je lanovka a vláček, dětská hřiště, restaurace, informační stánky a prodejny suvenýrů.

Fotografie:

Zoologická zahrada se nachází na přírodovědně cenném území, které je zajímavé po stránce geologické, botanické i zoologické. Rozmanitost terénního utváření umožňuje chovat zvířata v prostředí téměř přirozeném. Původní ekosystémy jsou dnes sice na mnoha místech silně pozměněné starší novodobou lidskou činností, na mnoha lokalitách nicméně dodnes přetrvává velmi cenná druhová rozmanitost a lze se zde často setkat s vzácnými a ohroženými druhy. O přírodní bohatství je samozřejmě třeba náležitě pečovat, a to platí i pro území pražské zoo. Proto bylo v rámci programu ÚSES (územní systém ekologické stability) rozděleno na tři zóny – přírodní, smíšenou a expozičně-provozní. Každá z nich vyžaduje odlišný způsob managementu tak, aby v nich zůstala zachována (nebo se vrátila) typická společenstva.

V oblasti do 30 km jsem nalezl 204 ubytovacích zařízení v těchto obcích:

Naše další projekty