TravelGuide.cz13285 équipements 3112 conseils voyage dans les républiques Tcheque et Slovaque

Recherche élargieRegister a new facility

Best Western Hotel Eliška

  • Type d'établissement: CONGRES
  • Téléphone: +420 353 234 629
  • Adresse: Sadová 52, 360 01 Karlovy Vary
  • Fax: +420 353 234 629
  • District: Karlovy Vary
  • Région: Région de Karlovy Vary
  • Ouvert: pendant toute l'année

Jste provozovatel tohoto zařízení?

Přejete si obsáhlou prezentaci vašeho zařízení včetně turistických zařízení v okolí, podrobnou mapu místa a okolí, zobrazení popisného textu a piktogramů a dalších informací?

» Prostudujte Mediainfo HOTELGUIDE / TravelGuide.cz
» Kontaktujte naše obchodní zástupce

Naše další projekty