TravelGuide.cz13285 équipements 3111 conseils voyage dans les républiques Tcheque et Slovaque

Recherche élargieRegister a new facility

Hotel NOVÝ DVŮR

  • Type d'établissement: CONGRES
  • Téléphone: +420 385 731 485
  • Adresse: Hosty 6, 375 01 Týn nad Vltavou
  • Fax: +420 385 731 485
  • District: České Budějovice
  • Région: Région de la Boheme du Sud
  • Ouvert: pendant toute l'année

Jste provozovatel tohoto zařízení?

Přejete si obsáhlou prezentaci vašeho zařízení včetně turistických zařízení v okolí, podrobnou mapu místa a okolí, zobrazení popisného textu a piktogramů a dalších informací?

» Prostudujte Mediainfo HOTELGUIDE / TravelGuide.cz
» Kontaktujte naše obchodní zástupce

Naše další projekty