TravelGuide.cz13285 équipements 3111 conseils voyage dans les républiques Tcheque et Slovaque

Recherche élargieRegister a new facility

Domov mládeže

  • Type d'établissement: Ostatní
  • Téléphone: +420 312 247 416
  • Adresse: K nemocnici 2007, 272 00 Kladno
  • District: Kladno
  • Région: Région de la Boheme Centrale
  • Ouvert: pendant toute l'année
 

Jste provozovatel tohoto zařízení?

Přejete si obsáhlou prezentaci vašeho zařízení včetně turistických zařízení v okolí, podrobnou mapu místa a okolí, zobrazení popisného textu a piktogramů a dalších informací?

» Prostudujte Mediainfo HOTELGUIDE / TravelGuide.cz
» Kontaktujte naše obchodní zástupce

Naše další projekty