TravelGuide.cz13285 équipements 3111 conseils voyage dans les républiques Tcheque et Slovaque

Recherche élargieRegister a new facility

Hotel CORSO

  • Type d'établissement: Hotel
  • Téléphone: +420 371 722 360
  • Adresse: Palackého 175, 337 01 Rokycany
  • Fax: +420 371 729 840
  • District: Rokycany
  • Région: Région de Plzeň
  • Ouvert: pendant toute l'année
 

Jste provozovatel tohoto zařízení?

Přejete si obsáhlou prezentaci vašeho zařízení včetně turistických zařízení v okolí, podrobnou mapu místa a okolí, zobrazení popisného textu a piktogramů a dalších informací?

» Prostudujte Mediainfo HOTELGUIDE / TravelGuide.cz
» Kontaktujte naše obchodní zástupce

Naše další projekty