TravelGuide.cz13285 équipements 3111 conseils voyage dans les républiques Tcheque et Slovaque

Recherche élargieRegister a new facility

HOTEL KLADNO

  • Type d'établissement: Hotel
  • Téléphone: +420 312 660 016
  • Adresse: Náměstí Sítná 3113, 272 01 Kladno
  • Fax: +420 312 661 667
  • District: Kladno
  • Région: Région de la Boheme Centrale
  • Ouvert: pendant toute l'année

Jste provozovatel tohoto zařízení?

Přejete si obsáhlou prezentaci vašeho zařízení včetně turistických zařízení v okolí, podrobnou mapu místa a okolí, zobrazení popisného textu a piktogramů a dalších informací?

» Prostudujte Mediainfo HOTELGUIDE / TravelGuide.cz
» Kontaktujte naše obchodní zástupce

Naše další projekty