TravelGuide.cz13285 équipements 3112 conseils voyage dans les républiques Tcheque et Slovaque

Recherche élargieRegister a new facility

NA CHÁTI

  • Type d'établissement: Pension
  • Téléphone: +420 313 599 740
  • Adresse: Jesenice, 270 33
  • District: Rakovník
  • Région: Région de la Boheme Centrale
  • Ouvert: pendant toute l'année
 

Jste provozovatel tohoto zařízení?

Přejete si obsáhlou prezentaci vašeho zařízení včetně turistických zařízení v okolí, podrobnou mapu místa a okolí, zobrazení popisného textu a piktogramů a dalších informací?

» Prostudujte Mediainfo HOTELGUIDE / TravelGuide.cz
» Kontaktujte naše obchodní zástupce

Naše další projekty