TravelGuide.cz13285 équipements 3112 conseils voyage dans les républiques Tcheque et Slovaque

Recherche élargieRegister a new facility

Zámecký hotel STAROSEDLSKÝ HRÁDEK

  • Type d'établissement: Hotel
  • Téléphone: +420 318 683 851
  • Adresse: Starosedlský Hrádek 1, 262 72 Starosedlský Hrádek
  • Fax: +420 318 683 850
  • District: Příbram
  • Région: Région de la Boheme Centrale
  • Ouvert: pendant toute l'année
 

Jste provozovatel tohoto zařízení?

Přejete si obsáhlou prezentaci vašeho zařízení včetně turistických zařízení v okolí, podrobnou mapu místa a okolí, zobrazení popisného textu a piktogramů a dalších informací?

» Prostudujte Mediainfo HOTELGUIDE / TravelGuide.cz
» Kontaktujte naše obchodní zástupce

Naše další projekty