TravelGuide.cz13279 équipements 3112 conseils voyage dans les républiques Tcheque et Slovaque

Recherche élargieRegister a new facility

Hotel Královský dvůr

  • Type d'établissement: Restaurant
  • Téléphone: +420 493 624 527
  • Adresse: Jiřího Z Poděbrad 237, 508 01 Hořice
  • Fax: +420 493 624 526
  • District: Jičín
  • Région: Région de Hradec Králové
  • Ouvert: -

Jste provozovatel tohoto zařízení?

Přejete si obsáhlou prezentaci vašeho zařízení včetně turistických zařízení v okolí, podrobnou mapu místa a okolí, zobrazení popisného textu a piktogramů a dalších informací?

» Prostudujte Mediainfo HOTELGUIDE / TravelGuide.cz
» Kontaktujte naše obchodní zástupce

Naše další projekty