TravelGuide.cz13285 équipements 3112 conseils voyage dans les républiques Tcheque et Slovaque

Recherche élargieRegister a new facility

Kongresové centrum ALDIS, a. s.

  • Type d'établissement: Restaurant, Bar
  • Téléphone: +420 495 052 262
  • Adresse: Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové
  • District: Hradec Králové
  • Région: Région de Hradec Králové
  • Ouvert: -

Jste provozovatel tohoto zařízení?

Přejete si obsáhlou prezentaci vašeho zařízení včetně turistických zařízení v okolí, podrobnou mapu místa a okolí, zobrazení popisného textu a piktogramů a dalších informací?

» Prostudujte Mediainfo HOTELGUIDE / TravelGuide.cz
» Kontaktujte naše obchodní zástupce

Naše další projekty