TravelGuide.cz13285 équipements 3112 conseils voyage dans les républiques Tcheque et Slovaque

Recherche élargieRegister a new facility

Restaurace TENIS KLUB

  • Type d'établissement: Restaurant
  • Téléphone: +420 604 890 821
  • Adresse: Zámostí 684, 500 09 Hradec Králové
  • Fax: +420 495 270 636
  • District: Hradec Králové
  • Région: Région de Hradec Králové
  • Ouvert: -

Jste provozovatel tohoto zařízení?

Přejete si obsáhlou prezentaci vašeho zařízení včetně turistických zařízení v okolí, podrobnou mapu místa a okolí, zobrazení popisného textu a piktogramů a dalších informací?

» Prostudujte Mediainfo HOTELGUIDE / TravelGuide.cz
» Kontaktujte naše obchodní zástupce

Naše další projekty