Mediální podpora: prezentace při veletrzích
Veletrh Holiday World 2010
4. - 7. 2. 2010, Praha
www.holidayworld.cz
TravelGuide.cz se představil na veletrhu Holiday World od 4.-7.2.2010
Do společné hotelové expozice jsme celkem přivedli 18 spoluvystavovatelů a pro celou expozici a její návštěvy zajišťovali catering a servis. Všech 18 spoluvystavovatelů včetně nás představilo návštěvníkům svoje služby. Vše se konalo v levém křídle Průmyslového paláce na ploše 90m2.
Veletrh cestovního ruchu je prostředkem pro sdílení informací a kontaktů, místem pro aktivní obchod a prostor pro upevnění spolupráce se stávajícími klienty. Je to prostředek pro posílení domácího cestovního ruchu a ke zviditelnění konkrétních hotelů. Dle prvních ohlasů byla tato forma prezentace pod naší značkou efektivní a úspěšná. Současně však také musíme zmínit, že návštěvnost veletrhu cestovního ruchu byla celkově nižší než rok minulý a má klesající tendenci. Tuto skutečnost přikládáme síle internetu a jeho potenciálu, který cestovní ruch v oblasti prodejních a distribučních kanálů ovládá čím dál více.